Zjazd Techniczny Krótkofalowców

5-8 września 2019 - Burzenin

Regulamin PUK 2018

Konkurs PUK-2018

Regulamin

 

Celem Konkursu na Przydatne Urządzenie Krótkofalarskie PUK-2018 jest promocja samodzielnego projektowania i budowy urządzeń elektronicznych, przydatnych w praktyce radioamatora i krótkofalowca oraz propagowanie idei pracy zespołowej, samokształcenia i rozwijania zainteresowań technicznych.

Konkurs jest organizowany przez zespół Zjazdu Technicznego Krótkofalowców SP, pod patronatem Polskiego Związku Krótkofalowców oraz Redakcji miesięczników „Świat Radio” i „Elektronika Praktyczna”.

Uczestnikiem Konkursu może być Konstruktor lub Zespół Konstruktorów, zarówno polski, jak i zagraniczny, który zgłosi swój udział do Organizatora, dostarczy kompletny opis (dokumentację) oraz przedstawi pracę konkursową na wystawie konkursowej PUK-2018 podczas Zjazdu Technicznego Krótkofalowców SP w Burzeninie.

 

Zgłoszenia

Prace konkursowe mogą być zgłaszane w następujących kategoriach:

A - urządzenia odbiorcze (RX), nadawcze (TX) lub nadawczo-odbiorcze (TRX)

B - anteny i urządzenia antenowe (przełączniki, tunery)

C - inne (urządzenia pomiarowe, bloki funkcjonalne, oprogramowanie)

D - urządzenia odwzorowywane na podstawie dostępnych powszechnie opisów

 

Można zgłosić dowolną ilość prac w każdej kategorii. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Zjazdu Technicznego Krótkofalowców SP http://www.zjazdtechniczny.krotkofalowcy.com.pl/. Razem ze zgłoszeniem należy obowiązkowo dostarczyć streszczenie dokumentacji urządzenia (co najmniej: opis, schemat, fotografie). Termin składania zgłoszeń: do 31 sierpnia 2018 r. (nie bądźcie sadystami, zgłaszajcie się wcześniej... [sp9mrn])

 

Prace konkursowe

Urządzenia zgłaszane w kategoriach A, B, C muszą zawierać oryginalne rozwiązania projektowe zgłaszającego. Pełną dokumentację w wersji elektronicznej należy dostarczyć w terminie do 8 września 2018, natomiast prace konkursowe - przed oficjalnym otwarciem Zjazdu Technicznego Krótkofalowców SP. Dokumentacja powinna zawierać: szczegółowy opis urządzenia i sposobu uruchamiania, schematy ideowe i montażowe, rysunki, fotografie. Obowiązkowe jest podanie zestawienia najważniejszych parametrów oraz cech i właściwości technicznych urządzenia.

 

Ocena prac

Oceny i wyboru najlepszych prac dokona Komisja powołana przez organizatorów Konkursu. Członkowie Komisji nie mogą być uczestnikami Konkursu. Skład Komisji zostanie ogłoszony w czasie otwarcia Zjazdu Technicznego Krótkofalowców SP 2018.

Prace w kategoriach A, B, C będą oceniane pod względem:

oryginalności opracowania, poprawności i elegancji rozwiązań konstrukcyjnych

kompletności i jakości dokumentacji

możliwości i łatwości odwzorowania urządzenia

bezpieczeństwa zastosowanych rozwiązań układowych

Prace w kategorii D będą oceniane jedynie pod względem jakości i estetyki wykonania oraz poprawności działania.

 

Nagrody

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy i upominki. W każdej z kategorii A, B, C zostanie przyznana nagroda główna. Komisja Konkursowa może odstąpić od przyznawania nagrody głównej w danej kategorii. Dodatkowo zostaną przyznane nagrody specjalne:

* Nagroda Publiczności - za pracę, która uzyska największą liczbę głosów w ankiecie dla uczestników Zjazdu Technicznego Krótkofalowców SP,

* Nagroda Prezesa Polskiego Związku Krótkofalowców - za pracę, która najlepiej służy promocji samodzielnej budowy urządzeń wśród początkujących radioamatorów i krótkofalowców.

 

Prace będą przedstawione na stronie internetowej Zjazdu Technicznego Krótkofalowców SP. Wybrane prace będą opisane na łamach miesięcznika „Świat Radio” oraz w „Tygodniku Krótkofalowca”.

 

[3Z6AEF/SP5AHT/SP9MRN, lipiec 2018]

Hamradioshop 1coolqsl helion Piekarz 1ARsystem
  1TDM 1GMINABUCZEK 1Burzenin